Xahax

Xahax

Vytvorenie portálu pre spoločnosť XahaX Slovakia zaoberajúcou sa poskytovaním služieb v oblasti 3D tlače.