Mesa10

Mesa10

Vytvorenie portálu M.E.S.A. 10 - centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, ktorej hlavným cieľom je podpora slobodnej trhovej ekonomiky, princípov a hodnôt.