Fair Testing

Fair Testing

Partnersky sa podielame na projekte FairTesting ktorý sa zaoberá skvalitnením hodnotenia testov na školách, preto sme pre tento projekt vytvorily webovú prezentáciu a logo.

Súčasťou projektu bolo aj navrhnutie a naprogramovanie systému, ktorý umožňuje vytváranie testov pri zohľadňovaní nárokov na študentov a tak pomáha pri vytváraní spravodlivých testov a stupníc.