Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Vytvorenie portálu pre podporu dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorého hlavným cieľom je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva.