Centrálny odborný portál pre samosprávu

Centrálny odborný portál pre samosprávu

Vytvorenie centrálneho odborného portálu pre samosprávu, ktorého najdôležitejšou súčasťou je denný servis spracúvania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov.
Užívateľom ponúka najmä:
  • denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v samosprávnom sektore,
  • najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre úrady a samosprávne subjekty,
  • spracúvanie podnetov používateľov portálu pre ďalší vývoj