Tenisový klub Kúpele Piešťany

Tenisový klub Kúpele Piešťany

Vytvorenie portálu pre tenisový klub Kúpele Piešťany, ktorý obsahuje informácie o tenisovom klube a jeho histórii, tréningových skupinách a poplatkoch, ale aj články o turnajoch v priebehu dvoch rokov.