tmc Garmin

tmc Garmin

Vytvorenie portálu informujúceho o možnosti využitia navigátora GARMIN pre zistenie aktuálnych a dynamických informácií o plynulosti cestnej premávky.