Redakčný systém

Po našich skúsenostiach s inými redakčnými systémami, či už open-source, alebo komerčnými sme sa kvôli ich obmedzenej rozšíriteľnosti a upraviteľnosti rozhodli vyvinúť vlastný redakčný systém (tzv. CMS – systém na správu obsahu) pod názvom gCMS. Ten je od začiatku postavený na princípe čo najväčšej flexibility pri vytváraní internetových prezentácií a stránok, s ohľadom na zachovanie jednoduchosti užívateľského rozhrania pre zákazníka. Vďaka tomu ho je možné použiť od vytvorenia jednoduchej webovej stránky, cez e-shop riešenie, realitný systém, až po komplexné portálové riešenie obsahujúce napr. platený prístup k obsahu.

Jadro systému, ktoré sme vytvorili s ohľadom na rýchlosť a bezpečnosť tvorí zároveň aj základ našich iných informačných systémov (workfow, project management), čo nás uisťuje o jeho univerzálnosti a flexibilite.

Bežné “open source” CMS riešenia síce umožňujú pomerné jednoduché úpravy pre ľudí bez rozsiahlych znalostí programovania, ale rýchlo narážajú na limity pri zložitejších úpravách. Vďaka tomu, že gCMS bol od začiatku navrhnutý na jednoduché úpravy podľa požiadaviek zákazníka, s istotou môžeme prezentovať náš slogan: Niekto vám povedal, že sa to nedá? My vám povieme cenu (a väčšinou veľmi priaznivú).

Modularita

Modularita systému umožní jeho detailné prispôsobenie individuálnym potrebám a požiadavkám našich klientov. Toto prispôsobenie sa týka ako už hotových riešení - modulov, tak aj vytvárania nových modulov podla potrieb našich klientov. To znamená, že tu prezentované riešenia nie sú ani zďaleka hranicami možností systému gCMS.

modularita2

Bezpečnosť a prístupové práva

V systéme gCMS je implementovaných viacero bezpečnostných mechanizmov, od základnej autentifikácie užívateľov, správy užívateľských skupín, prideľovania oprávnení na úrovni modulov, až po komplexné a univerzálne prístupové zoznamy (ACL). Samozrejmosťou je aj zaznamenávanie potencionálne nebezpečných udalostí s možnosťou ich neskoršieho zobrazenia priamo v prostredí gCMS.

acl2

CMS

Pre užívateľa jednoduchý manažment obsahu, spoľahlivosť, rýchlosť, široké možnosti prispôsobenia - čo viac si klient môže od redakčného systému želať? Naše CMS bolo vyvinuté po rokoch práce s konkurenčnými systémami. Inšpirovali sme sa aj pozitívnymi aspektmi týchto systémov, no najmä sme sa vyvarovali rovnakých chýb a nedostatkov, ktoré nám a našim klientom vadili.

Výsledkom toho sú napríklad rôzne typy obsahu, takže s naším redakčným systémom nebudete obmedzený jedným typom obsahu (článku, zoznamu článkov, produktu…). Každý typ obsahu sa tak môže od seba líšiť štruktúrou a/alebo dizajnom. Ďalším špecifikom sú kľúčové slová, ktoré je možné spojiť s akýmkoľvek obsahom v CMS, je možné, ak si to zákazník bude želať, použiť aj viac úrovní kľúčových slov. Naša fotogaléria umožňuje jednoduché a rýchle pridávanie a spravovanie obrázkov priamo v editáciu obsahu, automatické zmeny rozmerov, vloženie vodoznaku, jednoduché nahrávania veľkého množstva obrázkov a mnoho ďalších funkcií.

Kľúčovou vlastnosťou každého CMS, je tvorenie štruktúry stránky a samotného obsahu. V našom CMS sa pri tejto kľúčovej činnosti môžete spoľahnúť na rýchlosť práce a prehľadnosť (aj vďaka použitiu technológie drag and drop). Je možné používať viacero aj viacúrovňových menu, pričom tieto menu je možné definovať pre rôzne jazyky - toto umožní vytvorenie odlišnej štruktúry stránky pre rôzne jazyky. Toto všetko umožňuje jednoduchosť prepojenia štruktúry stránky s konkrétnym obsahom, pričom tento obsah môže byť rôzneho typu - články, produkty, a ich zoznamy, linky a iné). Samozrejmosťou je možnosť kombinácie rôzneho typu obsahu v jednej časti štruktúry stránky (menu).

menu2

Dôležitým typov obsahu sú katégorie. Slúžia na prepojenie obsahu rovnakého, alebo podobného typu a tým umožňujú nekomplikované priradenia veľkého množstva obsahu pri tvorení štruktúry stránky (priradením kategórií položke v menu). Používanie kategórií, ktoré slúžia aj na oddelenie obsahu od štruktúry, umožní jednoduchú organizáciu, alebo prípadnú neskoršiu reorganizáciu štruktúry stránky, bez nutnosti úpravy samotného obsahu. Ďalšou výhodou je jednoduché, automatické zobrazovanie obsahu, len jeho pridelením do kategórií - automaticky sa zobrazí na miestach, ktoré už zobrazujú jemu priradené kategórie.

content_kategorie2

Zobrazenie kategórií je možné rôzne prispôsobiť odlišným požiadavkám voľbou typu zobrazenia pri tvorbe štruktúry stránky. Jednoducho je tak možné zobraziť zoznam jedného typ obsahu vo forme mriežky s náhľadmi a krátkymi popismi a iný ako zoznam len s krátkym popisom. Pred každý takýto zoznam je možné pridať a zobraziť aj popisný text (alebo aj komplexnejší článok s fotografiami a podobne), ktorý môže slúžiť ako úvod k danej časti stránky.

Moduly

Moduly ako kľúčový “stavebný” prvok nášho redakčného systému, umožňujú vyskladanie si systému podľa individuálnych potrieb zákazníkov a tak nikdy nebudete platiť za to, čo nepotrebujete. Prístup k modulom je v rámci systému možné obmedziť a to ako administratívnu časť systému, tak aj samotné časti systémov. Príkladom môže byť obmedzenie dostupnosti obsahu pre registrovaných resp. platiacich užívateľov. V ponuke je veľké množstvo hotových modulov, ktoré uspokoja potreby väčšiny našich klientov, no u náročnejších klientov je možné dohodnúť aj vytvorenie modulu úplne nového, podľa individuálnych požiadaviek.

mod_anketaAnkety

Vytváranie, zobrazenie a spracovanie ankiet

mod_bannerBannerová reklama

Zobrazenie banerovej reklamy, možné zobrazenie na dané obdobie, počet zobrazení alebo cieľový počet kliknutí. Je možné zobraziť statické no aj dynamické bannery - Flash, animovaný GIF

mod_event_calendarKalendár udalostí

Zobrazenie naplánovaných udalostí či už v podobe kalendára alebo zoznamu, aj s detailným popisom udalosti.

mod_fakturyPlatený prístup

Obmedzenie systému alebo jeho častí jeho obsahu pre platiacich zákazníkov, s možnosťami generovania faktúr za prístup, automatické odpájanie neplatiach užívateľov, registrácia so skúšobným obdobím a pod.

mod_newsletterNewsletter

Možnosť posielania emailových správ skupinám užívateľom, registrovaným aj neregistrovaným, správa newsletrových skupín užívateľov, emailové šablóny, opätovné preposlanie starých správ a iné…

mod_vfs_browserSpráva súborov

Manažment súborov vo vytváranom obsahu.

mod_tickerTicker

Zobrazenie informačného panelu s rýchlymi, jednoduchými textovými správami s možnosťou prepojenia na obsah (článok, produkt, linka) a obmedzením správ na počet znakov.

mod_uforms2Formuláre

Systém na používanie formulárov (kontaktných, reklamačných…) vytvorených podľa potrieb klienta (aj s možnosťou poslania súborov), preposialanie vyplnených odpovedí na formuláre na email, zobrazenie odpovedí.

mod_self_registerRegistrácia užívateľov

Umožní samo registráciu užívateľov do systému, rôzne možnosti overenia užívateľov (ochrana proti robotom a spamu), nastavenie profilu užívateľa, systém na obnovenie hesla a iné.

mod_sys_modulesRSS

Možnosť generovania RSS kanálov z obsahu v CMS

mod_sys_modulesAbecedné indexy

Automatické generovanie indexov podľa autorov článkov, alebo kľúčových slov. Výhodné napríklad pre portálové riešenia, umožňujú iný, prehľadný pohľad na obsah portálu.

mod_commentsKomentáre

Pridávanie, zobrazenie a manažovanie komentárov k obsahu, schvaľovanie, nahlasovanie komentárov, upozornenia na odpovede sledovaných komentárov emailom, rôzne možnosti zobrazenia komentárov.

mod_rankingsHodnotenia

Hodnotenie obsahu (článkov, produktov, užívateľov, komentárov, aj samotných hodnotení), rôzne spôsoby zobrazenia (hviezdičky, - hodnotenia a iné…), možnosť slovných hodnotení, schvaľovanie hodnotení, možnosť detailnej, individuálnej konfigurácie hodnotení pre rôzne typy obsahu.

mod_sys_modulesRozšírené vyhľadávanie

Fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie a filtrovanie podľa kľúčových slov, kategórií, autorov a parametrov produktov.


toolbox_1

Navigácia